مدلسازی و تحلیل شبکه سیالات

یکی از مسائل بسیار مهم در شبکه­ های توزیع و انتقال سیالات (مانند آب، هوای فشرده، گاز طبیعی، اکسیژن، نیتروژن، آرگون، انواع هیدروکربنها و سایر سیالات تراکم­ پذیر و تراکم­ ناپذیر) مخصوصا برای مجموعه ­های بزرگ و پیچیده، تحلیل کل شبکه بصورت یکپارچه است. از مهمترین نتایج این تحلیل­ها تعیین دبی، فشار و سرعت سیال در نقاط مختلف شبکه، تعیین افت فشار در مسیرهای مختلف، تعیین نقاط مناسب برای ایجاد انشعاب، تحلیل تاثیر افزودن و یا کاستن مصرف­کننده­ بر عملکرد سایر مصرف­کننده­ ها و تعیین نقاط بحرانی از دید دبی، فشار و سرعت سیال می­باشد.

انجام تحلیل­های مذکور بصورت دستی صرفا برای شبکه­ های کوچک امکان­پذیر بوده که البته به دلیل گسترده بودن محاسبات لازم و همچنین امکان بروز خطا در حین انجام محاسبات، در این موارد نیز حتی ­المقدور از انجام محاسبات بصورت دستی خودداری می­شود. برای شبکه­ های توزیع بزرگ (مانند شبکه توزیع سیالات در یک کارخانه) انجام تحلیل­های مذکور صرفا با استفاده از نرم­ افزار­های مربوطه (از جمله Fluid Flow، Pipe Flow Expert و Plant Flow) امکان­پذیر خواهد بود. استفاده از این نرم ­افزارها، نه تنها باعث صرفه­ جویی قابل ملاحظه­ ای در وقت و هزینه محاسبات و افزایش چشمگیر دقت آنها می­گردد، کاربردی شدن هر چه بیشتر نتایج را نیز به همراه خواهد داشت. در واقع پس از مدلسازی شبکه توزیع سیالات در یکی از نرم­ افزارهای مربوطه، امکان هر گونه تغییر در هر نقطه شبکه و تحلیل تاثیر آن بر عملکرد کل شبکه به راحتی و در کمترین زمان، ممکن خواهد بود. این مدلسازی در حقیقت نقشه کاملی از شبکه توزیع را در اختیار قرار می­دهد.

شرکت مهندسی آراد بهینه انرژی با اتکا بر دانش و تجربه کارشناسان و مشاوران خود، امید دارد که با انجام مدلسازی و تحلیل­های مربوط به شبکه توزیع سیالات مختلف بتواند بخشی از مشکلات مربوط به بررسی عملکرد شبکه­ های توزیع سیالات را مرتفع نماید.

مدلسازی و تحلیل شبکه سیالات
فرم درخواست مدلسازی و تحلیل شبکه سیالات