شرکت مهندسی آراد بهینه انرژی با هدف مشاوره در زمینه بهینه‌ سازی مصرف انرژی در بخش صنعت و ساختمان و انجام طراحی مهندسی تاسيس شده است.

این شرکت بهبود روش و کیفیت ارائه خدمات مهندسی را جزء مسئولیت های خود دانسته و در همین راستا علاوه بر انجام خدمات مهندسی در قالب عقد قرارداد، اقدام به ارائه مشاوره مهندسی در زمینه های مختلف به صورت آنلاین و بدون نیاز به طی تشریفات اداری پیچیده نموده است.

همچنین این شرکت برای اولین بار اقدام به عقد قرارداد در راستای استقرار واحد مدیریت انرژی مشارکتی با واحدهای تولیدی نموده است. در این نوع همکاری، شرکت مهندسی آراد بهینه انرژی در واقع به عنوان واحد انرژی واحد تولیدی فعالیت کرده و اقداماتی از قبیل استخراج شاخص های انرژی، تعیین سهم مصرف در قسمتهای مختلف، مقایسه شاخص ها با معیارهای مناسب، تعیین فاصله با مقدار مطلوب، ارائه گزارش های منظم، ممیزی انرژی عبوری (براساس سایت ویزیت)، حضور در جلسات در صورت نیاز و اقداماتی که از واحد انرژی واحد تولیدی انتظار می رود را انجام می دهد. لذا واحد تولیدی می تواند با صرف هزینه بسیار کم، یک واحد مدیریت انرژی داشته باشد و یا واحد مدیریت انرژی خود را بسیار کارآمدتر نماید.

خطی مشی کیفیت

 شرکت مهندسی آراد بهینه انرژی به عنوان یکی از شرکتهای مهندسی پيشرو در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت و ساختمان در راستای مسئولیت های خود، پایبندی به اهداف ذیل را اعلام می دارد.

 1- حفظ و بهبود کیفیت ارائه خدمات

2- کسب رضايت مشتريان از طريق انجام به موقع و کامل تعهدات

3- توسعه در راستای بهبود خدمات مهندسی و بهینه سازی مصرف انرژی

4- حفظ و ارتقاء موقعيت شرکت و گسترش روابط داخلی و خارجی

 مدیریت شرکت با بهره گیری از دانش و تجربه کارشناسان مجرب خود نسبت به بهبود کیفیت خدمات و توسعه آنها تلاش مداوم نموده و همگام با کلیه کارکنان شرکت نسبت به تامين و ارتقاء کیفیت در سازمان متعهد می باشد.